ZAKRES USŁUG

Bieżąca obsługa

przedsiębiorców

Rejestracja i tworzenie

spółek, fundacji,

stowarzyszeń

Obsługa placówek służby zdrowia

Łączenie

i przekształcanie

przedsiębiorstw,

likwidacja, upadłość,

postępowania układowe

Działania prowadzące

do zwrotu wywłaszczonych

nieruchomości

lub uzyskania za nie

odszkodowania

Dochodzenie roszczeń i windykacja wierzytelności

Sprawy rodzinne

Sprawy

rozwodowe

Sprawy karne i wykroczeniowe

Sprawy pracownicze

Sprawy administracyjne

Zapytania

Indywidualne

Kancelaria świadczy

wymienioną wyżej pomoc prawną poprzez:

  • sporządzanie opinii prawnych,

  • reprezentację przed sądami, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi,

  • sporządzanie pism procesowych, projektów umów,

  • interpretację obowiązujących przepisów prawnych.