Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń:

GODZINOWY

wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika Kancelarii.

 

Stawka godzinowa 420 zł netto - za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii.

CENNIK

ZA WYKONANĄ USŁUGĘ

Wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie za wykonaną usługę,

ZRYCZAŁTOWANY

Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną (preferowany przy świadczeniu stałej obsługi prawnej),

SUCESS FEE

W przypadku spraw skomplikowanych oraz czasochłonnych elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

Numer konta bankowego kancelarii:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
87 1440 1084 0000 0000 0010 8642